Władze Towarzystwa

PTBS

ESRS

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

Władze Towarzystwa wybrane na czteroletnią kadencję podczas Krajowego Zebrania Członków Towarzystwa

w dniu 08 kwietnia 2016 r. w Gnieźnie.

Zarząd Towarzystwa

Dr n med. Wojciech Jernajczyk - Prezes

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Zakład Neurofizjologii Klinicznej

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Tel. 22 4582742, Fax 22 4582817

e-mail: jernajcz@ipin.edu.pl

Członkowie Zarządu

Dr n. med. Piotr Bielicki - Skarbnik

Klinika Pulmonologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Tel. 608127850

e-mail: pbielicki@wp.pl

Dr hab. n. med. Szczepan Cofta - Wiceprezes

Katedra i Klinika Pulmonologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

ul. Smarzewskiego 82/84, 60-588 Poznań

Tel. 61 8774618

e-mail: s.cofta@gmail.com

Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska

Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania

Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii

ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz

Tel. 52 3256772

e-mail: m.cz.malinowska@interia.pl

Dr n. tech. Jakub Radliński

Zakład Fizjopatologii Układu Oddychania

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Pediatryczny w Rabce Zdroju

ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 37-700 Rabka Zdrój

Tel. 18 2676060 wew. 229

e-mail: jradlins@igrabka.edu.pl

Dr n. med. Michał Skalski

Katedra i Klinika Psychiatryczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

Tel. 22 8251236

e-mail: michal.skalski@wum.edu.pl

Dr n. med. Maciej Tażbirek

Katedra i Klinika Pulmonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, SP CSK Katowice

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

Tel. 32 2523831, Fax 32 2523831

e-mail: tazbirek@gmail.com

Dr hab. n. med. Adam Wichniak - Sekretarz

III Klinika Psychiatryczna

Instytut Psychiatrii i Neurologii

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Tel. 22 4582556, Fax 22 4582817

e-mail: wichniak@ipin.edu.pl

Komisja Rewizyjna

Dr. n. med. Aleksander Kania - Przewodniczący

Dr. n. med. Jacek Banaszewski

Prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta

Dr hab. n. med. Marcin Żarowski

Powrót | Drukuj Drukuj

created by PW