Aktualnosci - Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

PTBS

ESRS

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

Aktualności

Data dodania: 2017-07-15

POLISOMNOGRAFIA – szósty kurs z Medycyny Snu PTBS

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Badań nad Snem wspólnie z Narodową Fundacją Snu rozpoczyna organizację następnego, już szóstego, kursu POLISOMNOGRAFIA.
Jest to pierwszy z cyklu trzech kursów z Medycyny Snu.

 

Kurs POLISOMNOGRAFIA składa się z 5 spotkań szkoleniowych, z których każde będzie trwało dwa dni (sobota-niedziela).

 

Kalendarium kursu POLISOMNOGRAFIA:

I spotkanie – 21-22.10.2017

II spotkanie – 4-5.11.2017

III spotkanie – 18-19.11.2017

IV spotkanie – 25-26.11.2017

V spotkanie – 2-3.12.2017

 

Ramowy program spotkania szkoleniowego:
9:00 – 13:00 szkolenie
13:00 – 14:00 przerwa na lunch
14:00 – 18:00 szkolenie
Od 20:00 – zajęcia praktyczne w pracowni PSG (tylko w soboty, w czasie II i III spotkania)

 

Miejsce prowadzenia zajęć:
Sale wykładowe oraz pracownia polisomnografii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, ul. Sobieskiego 9

 

W ramach kursu przewidziane są wykłady, ćwiczenia i wykonywanie badań polisomnograficznych. Do zaliczenia kursu i otrzymania certyfikatu PTBS niezbędne jest uczestnictwo we wszystkich 5 spotkaniach szkoleniowych.

 

Zakres tematyczny kursu:

Czynność bioelektryczna mózgu i powstawanie potencjałów komórkowych. EEG

Wymagane parametry techniczne aparatury. Środowisko pracowni...

więcej...

Data dodania: 2017-06-19

Konferencja "„KLINICZNO - NEUROFIZJOLOGICZNE ASPEKTY SNU W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ”

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

 

 

W dniu 25 maja 2017 roku odbyła się we Wrocławiu Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej pt. „KLINICZNO - NEUROFIZJOLOGICZNE ASPEKTY SNU W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ” pod Patronatem  Komitetu Nauk Neurologicznych PAN i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Marka Ziętka.

 

Ta interdyscyplinarna Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Zespół Neurofizjologii Klinicznej Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk, Katedrę i Klinikę Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Katedrę i Klinikę Pulmonologii i Nowotworów Płuc Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 

Konferencja odbyła się w dniu 25. rocznicy utworzenia Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, do którego należą obie Katedry i Kliniki będące współorganizatorami Konferencji, tj. Katedra i Klinika Neurologii oraz Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc. Dodatkowo Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc Konferencją tą uczciła 30-lecie oddechowej medycyny snu w Polsce, ponieważ w Pracowni Polisomnografii w tej Klinice od 1987 roku prowadzona jest zarówno diagnostyka zaburzeń oddechowych w czasie...

więcej...

Data dodania: 2016-04-08

Nowe Władze Towarzystwa

W dniu 08 kwietnia 2016 r. odbył się w Gnieźnie Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, na którym wybrano nowe Władze Towarzystwa.

Data dodania: 2016-03-07

Zawiadomienie o Krajowym Zjeździe Członków Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa uprzejmie informuje, że dnia 8 kwietnia 2016 r. (piątek) w czasie drugiego dnia IX Zjazdu PTBS w Gnieźnie o godz. 17:00 (w pierwszym terminie) lub 17:15 (w drugim terminie) odbędzie się w sali A Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.


Planowany porządek zebrania:

1. Powitanie członków.

2. Wybór przewodniczącego, sekretarza obrad, komisji skrutacyjnej i mandatowej.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Krajowego Zjazdu Członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Towarzystwa przez zarząd Towarzystwa.

5. Przedstawienie przez przewodniczącego komisji rewizyjnej protokołu oceny pracy zarządu Towarzystwa.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi Towarzystwa.

7. Wybór nowych władz Towarzystwa: prezesa Zarządu Głównego i 7 członków Zarządu Głównego oraz 4 członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

8. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Towarzystwa.

9. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Towarzystwa do organizacji międzynarodowej World Association of Sleep Medicine (WASM).

10. Omówienie głównych kierunków rozwoju oraz działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.

11. Dyskusja i...

więcej...

Data dodania: 2016-03-04

Składki 2015

Szanowni Państwo,


Zarząd Towarzystwa uprzejmie przypomina o konieczności regularnego opłacania składek w wysokości 50 zł lub 30 zł dla techników i studentów. Serdecznie dziękujemy osobom, które pamiętają o tej ważnej dla rozwoju naszego Towarzystwa czynności.


Członków zalegających ze składkami prosimy o uregulowanie zaległych składek za ostatnie trzy lata.


Tych z Państwa, którzy planują udział w Zjeździe Towarzystwa w Gnieźnie w dniach 7-9 kwietnia b.r. i chcą skorzystać z obniżonej opłaty zjazdowej dla członków PTBS prosimy o opłacenie również składki za rok 2016 do dnia 31 marca 2016 r.

Data dodania: 2016-02-10

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem I Komunikat

Uprzejmie informujemy, że na stronie Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (www.pulmonologia-um-poznan.pl) został udostępniony I Komunikat na temat IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Gniezno, 7-9 kwietnia, 2016 r.

Na stronie jest również możliwość zgłoszenia prac oryginalnych.

Termin zgłaszania prac: do dnia 22 lutego 2016 roku

Data dodania: 2015-12-11

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

Zarząd Towarzystwa z przyjemnością informuje, że w dniach 7-9 kwietnia 2016 r. w Gnieźnie odbędzie się IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Miejsce obrad

Collegium Europaeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Gnieźnie

Temat Zjazdu:

Sen i jego zaburzenia – wyzwania zdrowotne i społeczne

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Biuro Organizacyjne:

pharma2pharma Sp. z o.o.

 

Więcej szczegółów i pierwszy komunikat o Zjeździe opublikujemy wkrótce

Data dodania: 2015-08-18

POLISOMNOGRAFIA - czwarty kurs z Medycyny Snu PTBS

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszyły się poprzednie, pierwsze w Polsce kursy POLISOMNOGRAFIA Polskie Towarzystwo Badań nad Snem wspólnie z Narodową Fundacją Snu rozpoczyna prowadzenie następnego kursu POLISOMNOGRAFIA.
Jest to pierwszy z cyklu trzech kursów z Medycyny Snu.

 

Kurs POLISOMNOGRAFIA składa się z 5 spotkań szkoleniowych, z których każde będzie trwało dwa dni (sobota-niedziela).

 

Kalendarium kursu POLISOMNOGRAFIA:

I spotkanie – 24-25.10.2015

II spotkanie – 7-8.11.2015

III spotkanie – 21-22.11.2015

IV spotkanie – 28-29.11.2015

V spotkanie – 5-6.12.2015

 

Ramowy program spotkania szkoleniowego:
9:00 – 13:00 szkolenie
13:00 – 14:00 przerwa na lunch
14:00 – 18:00 szkolenie
Od 20:00 – zajęcia praktyczne w pracowni PSG (tylko w soboty, w czasie II i III spotkania)

 

Miejsce prowadzenia zajęć:
Sale wykładowe oraz pracownia polisomnografii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, ul. Sobieskiego 9

 

W ramach kursu przewidziane są wykłady, ćwiczenia i wykonywanie badań polisomnograficznych. Do zaliczenia kursu i otrzymania certyfikatu PTBS niezbędne jest uczestnictwo we wszystkich 5 spotkaniach...

więcej...

Data dodania: 2015-03-06

Światowy Dzień Snu 2015 - Kiedy sen jest zdrowy szczęście i zdrowie dookoła

Światowy Dzień Snu (WSD) po raz pierwszy obchodzony był 14 marca 2008 roku. Jest wydarzeniem corocznym, mającym na celu świętowanie roli snu i jednocześnie wezwaniem do działań związanych z problemami odnoszącymi się do snu. Światowy Dzień Snu jest organizowany przez Komitet Światowego Dnia Snu należący do Światowego Stowarzyszenia Medycyny Snu (WASM).

Celem WSD jest zmniejszenie obciążeń społecznych powodowanych przez zaburzenia snu poprzez lepsze zapobieganie i zarządzanie schorzeniami dotyczącymi snu.

WSD jest obchodzony w piątki przed równonocą wiosenną, stąd jego data zmienia się z roku na rok.

Światowy Dzień Snu w 2015 roku odbywa się w dniu 13.03.2015 r.

Hasło na rok 2015 to: 'Kiedy sen jest zdrowy szczęście i zdrowie dookoła'.

Więcej informacji na tema Światowego dnia snu jest dostępnych na stronach Światowego Stowarzyszenia Medycyny Snu (WASM) www.worldsleepday.org

Data dodania: 2014-10-31

Składki członkowskie

Na podstawie §13 Statut Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem zobowiązującego członków zwyczajnych Towarzystwa do regularnego opłacania składek członkowskich Zarząd zwraca się do członków Towarzystwa z prośbą o uregulowanie zaległych składek za rok 2013 i bieżących składek za rok 2014 do dnia 31.12.2014 r.

Nieopłacenie składek w podanym terminie będzie traktowane przez Zarząd jako rezygnacja z członkostwa w Polskim Towarzystwie Badań nad Snem.

1 2 3 4 5 6 7 Powrót

created by PW