Krajowy Zjazd Członków Towarzystwa podczas Zjazdu PTBS w Gnieźnie

PTBS

ESRS

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

Data dodania: 2022-08-11

Krajowy Zjazd Członków Towarzystwa podczas Zjazdu PTBS w Gnieźnie

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem uprzejmie informuje, że dnia 16 września 2022 r. (piątek) podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem odbędzie się Krajowy Zjazd Członków Towarzystwa.

Miejsce: Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Gnieźnie

Godzina: 18:00 (pierwszy termin) lub 18:15 (drugi termin)

 

Planowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie prawomocności Krajowego Zjazdu Członków Towarzystwa
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 4. Zatwierdzenie porządku obrad Krajowego Zjazdu Członków Towarzystwa
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Sprawozdanie z Działalności Zarządu
 7. Sprawozdanie finansowe
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek Komisji w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków ustępującego Zarządu,
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu i udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
 11. Wybór Prezesa Towarzystwa
 12. Wybór 7 członków Zarządu
 13. Wybór 3 członków Komisji Rewizyjnej
 14. Uchwalenie kierunków działalności Towarzystwa
 15. Zakończenie Zebrania.

Powrót | Drukuj Drukuj

created by PW