Badanie naukowe - paraliż senny, techniki relaksacyjno-medytacyjne, terapia

PTBS

ESRS

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

Data dodania: 2020-01-29

Badanie naukowe - paraliż senny, techniki relaksacyjno-medytacyjne, terapia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nowatorskim projekcie organizowanym przez

I Klinikę Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie we współpracy    z Uniwersytetem w Cambridge w Wielkiej Brytanii zatytułowanym:

 „ Techniki relaksacyjno- medytacyjne w redukcji objawów paraliżu sennego i współwystępującego  dystresu, zamartwiania się  i objawów lękowych”

Paraliż senny (PS) jest rodzajem zaburzenia snu stosunkowo często występującym w populacji ogólnej i wiążącym się z nasilonym cierpieniem oraz pogorszeniem funkcjonowania w ciągu dnia.  Techniki relaksacyjno- medytacyjne, w tym terapia medytacyjno-relaksacyjna (MR, Muscle Relaxation), której twórcą jest prof. Baland Jalal z Wydziału Psychologii na Uniwersytecie w Cambridge wydają się być bardzo obiecującą formą leczenie tego zaburzenia.

Cel badania

Celem badania jest ocena wpływu zastosowania technik relaksacyjno-medytacyjnych na nasilenie objawów paraliżu sennego oraz współwystępującego dystresu, zamartwiania się i objawów lękowych.

Przebieg badania

Udział w badaniu będzie obejmował dwie sesje odbywające się w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie przy ulicy Głuskiej 1.

Przez 8 tygodni pomiędzy dwiema wizytami uczestnicy będą w warunkach domowych stosować zaproponowane techniki terapeutyczne podczas każdego epizodu PS, który przechodzą  oraz praktykować je w trakcie czuwania dwa razy w tygodniu przez 15 minut.

Podczas sesji  nr 1 : uczestnik wypełni  ankiety i udzieli wywiadu dotyczącego natury i częstotliwości epizodów PS i związanych z nimi emocji.

Dodatkowo zostanie pobrane 5 ml krwi żylnej celem oznaczenia poziomu kortyzolu, 2 ml śliny celem oznaczenia poziomu amylazy oraz  wykonane będzie badanie EEG.

Następnie nastąpi przydzielenie uczestnika do jednej z dwóch metod terapii :

Medytacyjno-Relaksacyjnej (MR) lub   Kontroli Głębokiego Oddychania (KGO)

oraz zostanie przeprowadzony instruktarz  dotyczący ich stosowania.

Czas trwania I sesji: około 2 godzin

Następnie pacjenci będą stosować terapię w domu przez 8 tygodni. Zostaną poproszeni o prowadzenie dzienniczka, w którym będą dokumentować liczbę epizodów PS każdego dnia w trakcie leczenia, średni czas trwania codziennych epizodów PS (minuty / sekundy) oraz poziom stresu, strachu i obaw. Zostaną poproszeni o wysłanie raz w tygodniu kopii dzienniczka do badacza.

Podczas sesji nr 2 uczestnik zostanie  poproszony o wypełnienie identycznego zestawu ankiet, jak podczas pierwszego spotkania w Klinice. Analizie zostanie poddany także Dzienniczek Samoobserwacji.

Dodatkowo zostanie pobrane  5 ml krwi żylnej celem oznaczenia poziomu kortyzolu, 2 ml śliny celem oznaczenia poziomu amylazy oraz  wykonane będzie badanie EEG.

Czas trwania II sesji: około 1,5 godziny

Korzyści z udziału w badaniu

Każdy z uczestników po ukończeniu projektu otrzyma indywidualne wyniki badań laboratoryjnych, które pozwalają na ocenę poziomu stresu oraz wyniki badania EEG, oceniającego aktywność elektryczną mózgu. Istnieje prawdopodobieństwo zmniejszenia nasilenia objawów PS i innych objawów towarzyszących.

Kto może wziąć udział w badaniu?

Kobiety i mężczyźni  w wieku od 18 do 60 lat ( 60 osób).

Kryteria włączenia do badania:

  1. Pisemna świadoma zgoda na udział w badaniu .
  2. Osoby spełniające kryteria ICSD-3 dla Nawracającego Izolowanego Paraliżu Sennego (NISP).
  3. Osoby doświadczające paraliżu sennego (PS) – przynajmniej 4 epizodów SP w ciągu ostatniego miesiąca.
  4. Osoby doświadczające paraliżu sennego w przebiegi narkolepsji .
  5. Osoby doświadczające paraliżu sennego w przebiegi zaburzeń i chorób psychicznych.

Gdzie nas szukać?

Dodatkowe informację dotyczące naszego projektu mogą Państwo znaleźć na naszej stronie na facebooku oraz przez bezpośredni kontakt z nami:

https://www.facebook.com/paralizsenny/

lek. Paulina Wróbel-Knybel: wrobelknybel.paulina@gmail.com

lek. Michał Flis: drmichael@wp.pl

 

Powrót | Drukuj Drukuj

created by PW