SYMPOZJUM NA TEMAT ZALECEŃ ODNOŚNIE STOSOWANIA TECHNIK TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ I INTERWENCJI CHRONOBIOLOGICZNYCH W LECZENIU BEZSENNOŚCI

PTBS

ESRS

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

Data dodania: 2019-02-20

SYMPOZJUM NA TEMAT ZALECEŃ ODNOŚNIE STOSOWANIA TECHNIK TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ I INTERWENCJI CHRONOBIOLOGICZNYCH W LECZENIU BEZSENNOŚCI

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem, Sekcja Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Narodowa Fundacja Snu serdecznie zapraszają na sympozjum organizowane w dniu 6 kwietnia 2019 r. z okazji kongresu European Psychiatric Association w Warszawie.

 

Celem sympozjum jest przedstawienie aktualnych zaleceń odnośnie stosowania technik terapii poznawczo-behawioralnej i interwencji chronobiologicznych w leczeniu bezsenności.

 

Wykłady wygłoszą uznani eksperci zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem bezsenności:

 

-Prof. Dieter Riemann z Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu we Fryburgu Bryzgowijskim

 

-Prof. Colin Espie z Instytutu Badań nad Snem i Chronobiologii Uniwersytetu w Oksford

 

-Prof. Susanna Jernelöv z Zakład Neuronauk Klinicznych Instytutu Karolinska w Sztokholmie

 

oraz pracownicy Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Chęć uczestniczenia w sympozjum należy zgłosić na adres nfs@nfs.org.pl Narodowej Fundacji Snu. Powiadomienie o możliwości udziału w sympozjum (decyduje kolejność zgłoszeń) zostanie przesłana pocztą elektroniczną.

 

Program do pobrania

Za udział w sympozjum zostaną przyznane 3 punkty edukacyjne.

 

 

Polish Sleep Research Society, Section of Biological Psychiatry of the Polish Psychiatric Association, Sleep Medicine Center of the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw and the National Sleep Foundation cordially invite you to a symposium organized on the 6th April 2019   on the occasion of the Congress of the European Psychiatric Association in Warsaw.

 

The aim of the symposium is to present the current recommendations regarding the use of cognitive-behavioral therapy and chronobiological interventions in the treatment of insomnia.

 

The lectures will be delivered by the renowned experts in the diagnosis and treatment of insomnia:

 

-Prof. Dieter Riemann from the Department of Psychiatry and Psychotherapy at the University of Freiburg in Breisgau, Germany,

 

-Prof. Colin Espie from the Sleep and Circadian Neuroscience Institute at the Oxford University, United Kingdom,

 

-Prof. Susanna Jernelöv from the Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden,

 

and scientists from the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Poland.

 

The participation in the symposium is free of charge. The willingness to participate in the symposium should be expressed to the National Foundation for Sleep at the e-mail address: nfs@nfs.org.pl. Notification on participation will be sent via e-mail on a first come first served basis.

 

Download program

Powrót | Drukuj Drukuj

created by PW