List Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

PTBS

ESRS

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

Data dodania: 2017-07-16

List Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

W związku z przedstawionym projektem Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, obniżającym wycenę procedury medycznej POLISOMNOGRAFIA do kwoty 622,00 zł Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem w imieniu Zarządu PTBS złożył wniosek do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wycofanie tego projektu.

List do Ministra Zdrowia

List do Prezesa NFZ

Powrót | Drukuj Drukuj

created by PW