Sympozjum szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem - II Komunikat

PTBS

ESRS

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

Data dodania: 2011-10-05

Sympozjum szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem - II Komunikat

W dniu 18 listopada 2011 r. w dużej sali wykładowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, odbędzie się Sympozjum szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Udział w Sympozjum jest bezpłatny dla Członków Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki członkowskie (prosimy o posiadanie ze sobą dowodu wpłaty).

Dla pozostałych osób koszt udziału w Sympozjum wynosi 20 zł. W celu uniknięcia kolejek podczas rejestracji prosimy o wcześniejsze przelanie wyżej wymienionej kwoty na konto BRE BANK S.A. 51 1140 1010 0000 5280 8400 1001, tytuł przelewu Sympozjum Medycyna Snu 18.11.2011

Zgłoszenia na Sympozjum proszę kierować drogą elektroniczną na adres: neurofiz@ipin.edu.pl z podaniem: imienia i nazwiska, miejsca pracy, telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

Program Sympozjum

Sesja I: Bezsenność

10:00-10:45

Standardy leczenia bezsenności Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Prof. Waldemar Szelenberger

10:45-11:15

Leki przeciwdepresyjne w leczeniu bezsenności.

Dr Wojciech Jernajczyk

Przerwa 11:15:11:30

Sesja II: Zaburzenia oddychania związane ze snem

11:30-11:55

Obturacyjny bezdech senny – aktualności diagnostyki i terapii.

Prof. Robert Pływaczewski

11:55-12:20

Wpływ denerwacji tętnic nerkowych na występowanie zaburzeń oddychania w czasie snu.

Dr Przemysław Bieleń

12:20-12:45

Stres oksydacyjny u chorych na obturacyjny bezdech senny.

Dr Szczepan Cofta

12:45-13:15

Rola laryngologa w diagnozowaniu i leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego.

Prof. Andrzej Kukwa

Przerwa 13:15-13:35

Sesja III: Zaburzenia snu w praktyce lekarza neurologa

13:35-14:00

Padaczka i stany napadowe związane ze snem.

Dr Aleksandra Wierzbicka

14:00-14:25

Zespół niespokojnych nóg i zaburzenia ruchowe związane ze snem.

Dr Michał Skalski

14:25:14:50

Narkolepsja i hipersomnie pochodzenia ośrodkowego.

Dr Adam Wichniak

Sympozjum wspierają finansowo firmy: Bionorica Polska, Medagro International, Respiromix.

Powrót | Drukuj Drukuj

created by PW